bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs

Protokół

posiedzenia Jury konkursu na oprawę plastyczną festiwalu teatralnego

„Festiwal debiutantów – Pierwszy kontakt”

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu ogłosił konkurs na opracowanie podstawowych elementów oprawy plastycznej nowego festiwalu. Termin dostarczania prac upłynął 17 stycznia 2011. Na konkurs wpłynęło 7 zestawów. Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 roku oceny prac dokonało jury w składzie:
1. Jadwiga Oleradzka – dyrektor Teatru Horzycy w Toruniu,
2. Iwona Kempa – dyrektor artystyczny,
3. Beata Banasik – kierownik literacki,
4. Andrzej Churski – zastępca dyrektora.

Jurorzy jednogłośnie wskazali jako najlepszy i najbardziej odpowiadający założeniom festiwalu zestaw prac autora podpisującego się godłem 0701RS. Po otwarciu koperty z danymi osobowymi okazało się, że konkurs wygrał Radosław Staniec z Torunia. Nagroda w postaci zlecenia na projekty opracowania plastycznego „Festiwalu debiutantów” trafi w ręce zwycięzcy po podpisaniu stosownych umów.

19 stycznia 2011 w Toruniu

Podpisali:
1. Jadwiga Oleradzka
2. Iwona Kempa
3. Beata Banasik
4. Andrzej Churski

Autor dokumentu:

Andrzej Churski - Z- ca Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu


Konkurs na oprawę plastyczną nowego festiwalu teatralnego

Festiwal debiutantów – Pierwszy Kontakt

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu ogłasza konkurs na opracowanie podstawowych elementów oprawy plastycznej nowego festiwalu teatralnego „Festiwal debiutantów – Pierwszy Kontakt”, który startuje w maju 2011 roku.


Konkurs ma charakter otwarty, liczymy szczególnie na zainteresowanie studentów kierunków artystycznych UMK. Preferowane będą rozwiązania odwołujące się do wrażliwości młodych odbiorców.


Nagrodą dla zwycięzcy będzie umowa na logotyp i opracowanie graficzne: plakatu, afisza, folderu, ulotki, zaproszenia, zakładki na stronie internetowej. Ostateczny zakres zlecenia zostanie ustalony w momencie podpisywania umowy.


W sprawie szczegółów i ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Beatą Banasik, tel. 56 621 05 88, e – mail: beata.banasik@festiwal.pl.pl


Propozycje konkursowe opatrzone godłem, z danymi autora w zaklejonej kopercie, można składać w dziale literackim Teatru (plac Teatralny 1, wejście od Fosy Staromiejskiej – Scena na Zapleczu) do 17 stycznia 2011.

Autor dokumentu:

Andrzej Churski - Z- ca Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w ToruniuOpublikował: Danuta Frąszczak-Gozdek
Publikacja dnia: 21.01.2011
Podpisał: Andrzej Churski
Dokument z dnia: 09.12.2010
Dokument oglądany razy: 20 464