bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Kontrole

ROK 2010
4. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
Dział Kontroli Podatkowej
dot. Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim VAT za miesiąc maj 2010 rok.
3. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Dyrekcja Generalna – Warszawa
dot. Prawidłowość rozliczeń ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, dokonywanych przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, począwszy od 1. 09. 2010 r.
2. Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy – Bydgoszcz
dot. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy dot. wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.
1. Urząd Marszałkowski w Toruniu
Wydział Kontroli i Audytu
Wydział Zamówień Publicznych
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dot. Gospodarka finansowa za lata 2007 – 2008 z elementami 2009 r.

ROK 2009
2. Archiwum Państwowe w Toruniu
dot. Kontrola ogólna postępowania z dokumentacją.
1. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
dot. Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim VAT za miesiąc listopad 2008 rok.

ROK 2008
2. Archiwum Państwowe w Toruniu
dot. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Urząd Marszałkowski w Toruniu
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dot. Kontrola dotacji celowej na realizację programu objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007”.

ROK 2007
3. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
dot. Prawidłowość uzyskania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w latach 2004 – 2006.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Toruniu
Wydział Kontroli Płatników Składek I
dot. Prawidłowość, rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
1. Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy – Bydgoszcz
dot. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

ROK 2006
4. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
3. Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dot. Zasady gosp. finansowej.
2. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
dot. Ustalenia faktyczne zawarte w protokole z kontroli doręczonym w dniu 10. 10. 2006 r.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Toruniu
Wydział Kontroli Płatników Składek I
dot. 1. Prawidłowość, rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.
4. Prawidłowość wystawienia zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.Opublikował: Danuta Frąszczak-Gozdek
Publikacja dnia: 10.03.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.12.2010
Dokument oglądany razy: 763