bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakres działalności

Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy:
1) tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację widowisk teatralnych w oparciu o zawodowy zespól aktorski:
2) wspieranie i podejmowanie innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę teatralną na terenie województwa i kraju przy współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej;
3) prowadzenie działalności impresaryjnej polegającej na:
a) promocji najciekawszych spektakli Teatru w kraju i poza jego granicami:
b) prezentacji najciekawszych wydarzeń teatralnych krajowych i zagranicznych:
c) promocji i prezentacji innych znaczących zjawisk artystycznych i kulturalnych
związanych ze sztuką teatru;
4) prowadzenie innych form aktywności artystycznej. promocyjnej i upowszechnieniowej, jak m.in. produkcja filmowa, fonograficzna i multimedialna, nie pozostającej w sprzeczności z celami i pozostałym zadaniami TeatruOpublikował: Danuta Frąszczak-Gozdek
Publikacja dnia: 31.03.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 31.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 113