bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ogłoszenia

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu uprzejmie zawiadamia, że do dnia 3 października do godz.11.00 przyjmowane będą oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach teatru (wzór oferty w załączeniu).
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.
Zaplanowany termin przeprowadzenia pomiarów: od 6 października do 15 listopada 2011 r.
Informacje dodatkowe: p. Mieczysława Baczyńska, tel. 56 655 54 99.

Formularz ofertyOpublikował: Danuta Frąszczak-Gozdek
Publikacja dnia: 26.09.2011
Podpisał: Mieczysława Baczyńska
Dokument z dnia: 26.09.2011
Dokument oglądany razy: 746