bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ogłoszenia

Toruń 14.10.2013r.


Protokół

z wyboru oferty na wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach teatralnych w roku 2013.

W dniu 3 października 2013r. na stronie internetowej Teatru, w BIP i w gablocie informacyjnej znajdującej się w budynku Sceny na Zapleczu, zostało umieszczone ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie pomiarów elektrycznych.
W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wpłynęła 1 oferta, którą złożył Alojzy Koźlikowski ALCU MIC BOTTROP Instalacje i Pomiary Elektryczne z siedzibą w Toruniu przy ul. Klonowica 38/3 za cenę : 6.257,80 (słownie: sześćtysięcydwieściepięćdziesiątsiedemzłotych 80/100).
                                                          Opublikował: Joanna Górko
Publikacja dnia: 15.10.2013
Podpisał: Alicja Modzelewska
Dokument z dnia: 15.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 097