bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Blue boy, w reżyserii Feidlima Cannona i Garego Keegana, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 72338 – 2014; data zamieszczenia 04.03.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Reflex, w reżyserii Daniela D. Kovacsa, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 89606 – 2014; data zamieszczenia 17.03.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Stavanger (Pulp People), w reżyserii Konstantina Bogomolov, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia:119924 – 2014; data zamieszczenia 08.04.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Mewa, w reżyserii Oskarasa Korsunovasa, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia:120040 – 2014; data zamieszczenia 08.04.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Świadczenie usług hotelowych dla gości i członków zespołów teatralnych Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014 zgodnie z ogólnymi warunkami umowy odrębnymi dla każdej z części

Numer ogłoszenia: 145500 – 2014; data zamieszczenia 29.04.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Courtney Love, w reżyserii Moniki Strzępki, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 145602 – 2014; data zamieszczenia 29.04.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Boska komedia, w reżyserii Eimuntasa Nekrosiusa, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 145606 – 2014; data zamieszczenia 29.04.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Solitaritate, w reżyserii Gianina Carbunariu, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 149734 – 2014; data zamieszczenia 05.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Hypermnesia, w reżyserii Selmy Spahic, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 149798 – 2014; data zamieszczenia 05.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. W stronę Medei, w reżyserii Emmy Dante, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 151882 – 2014; data zamieszczenia 06.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. 25.671, w reżyserii Olivera Firljica, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 151892 – 2014; data zamieszczenia 06.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Ogniste ptaki, w reżyserii Uwe Kohler, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 153556 – 2014; data zamieszczenia 07.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Fellini, w reżyserii Ola Mafaalani, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 153602 – 2014; data zamieszczenia 07.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Podróż zimowa, w reżyserii Mai Kleczewskiej, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 153628 – 2014; data zamieszczenia 07.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Świadczenie usług hotelowych dla gości i członków zespołów teatralnych Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014 zgodnie z ogólnymi warunkami umowy odrębnymi dla każdej z części

Numer ogłoszenia: 171084– 2014; data zamieszczenia 21.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Blue boy, w reżyserii Feidlima Cannona i Garego Keegana, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 171628– 2014; data zamieszczenia 21.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Reflex, w reżyserii Daniela D. Kovacsa, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 171758– 2014; data zamieszczenia 21.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Mewa, w reżyserii Oskarasa Korsunovasa, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 171992– 2014; data zamieszczenia 21.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Courtney Love, w reżyserii Moniki Strzępki, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 172078– 2014; data zamieszczenia 21.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Boska komedia, w reżyserii Eimuntasa Nekrosiusa, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 172230– 2014; data zamieszczenia 21.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Osamotnienie, w reżyserii Gianina Carbunariu, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 172292– 2014; data zamieszczenia 21.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Stavanger (pulp People), w reżyserii Konstantina Bogomolov, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 172352– 2014; data zamieszczenia 21.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki
Toruń: : Wystawienie spektaklu pt. 25.671, w reżyserii Olivera Firljica, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 173342– 2014; data zamieszczenia 22.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Ogniste ptaki, w reżyserii Uwe Kohler, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 173428– 2014; data zamieszczenia 22.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Fellini, w reżyserii Ola Mafaalani, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 173520– 2014; data zamieszczenia 22.05.2014


Zamówienie publiczne – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi; zamówienie z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Podróż zimowa, w reżyserii Mai Kleczewskiej, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2014

Numer ogłoszenia: 173566– 2014; data zamieszczenia 22.05.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 232926 – 2014: data zamieszczenia: 11.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 233398 – 2014: data zamieszczenia: 11.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 234390 – 2014: data zamieszczenia: 14.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 234700 – 2014: data zamieszczenia: 14.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 234814 – 2014: data zamieszczenia: 14.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 235226 – 2014: data zamieszczenia: 14.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 235200 – 2014: data zamieszczenia: 14.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 235276 – 2014: data zamieszczenia: 14.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 236950 – 2014: data zamieszczenia: 15.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 236662 – 2014: data zamieszczenia: 15.07.2014

Zamówienie publiczne – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 236822 – 2014: data zamieszczenia: 15.07.2014


Opublikował: Joanna Makowska
Publikacja dnia: 24.08.2015
Podpisał: Danuta Frąszczak-Gozdek
Dokument z dnia: 15.07.2014
Dokument oglądany razy: 4 782