bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole

ROK 2017

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
dot. kontroli warunków higieny pracy oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

1. Urząd Marszałkowski w Toruniu
Wydział Kontroli i Audytu
Umowy cywilnoprawne zawierane przez jednostkę w latach 2015-2016 oraz prawidłowość delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych (delegacji) zw w/w lata.

ROK 2016

4. Urząd Marszałkowski w Toruniu
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Procedury, planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w Teatrze im. Wilama Horzycy

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
dot. 1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2. Archiwum Państwowe w Toruniu
dot. Kontrola ogólna – postępowanie z dokumentacją

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
dot. stan sanitarno – higieniczny obiektu

ROK 2015

Kontroli nie było

ROK 2014

3. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
dot. Prawo pracy

2. Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Toruniu
dot. BHP

1.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
dot. Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c styczeń 2014, w związku z zadeklarowanym zwrotem podatku od towaru i usług

ROK 2013

2. Archiwum Państwowe w Toruniu
dot. Kontrola ogólna – postępowanie z dokumentacją

1. P. P. I. S. w Toruniu

dot. stan sanitarno higieniczny obiektu; kontrola warunków higieny pracy.

ROK 2012

2. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
Dział Kontroli Podatkowej
dot. Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2012 r. - w związku z wykazanym zwrotem na rachunek bankowy.

1. Urząd Marszałkowski w Toruniu
Biuro Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego
dot. prawidłowości wykonywania zadań obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej.

ROK 2011
3. Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy – Bydgoszcz
dot. wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy – praca dzieci
2. P. P. I. S. w Toruniu
dot. stan sanitarno higieniczny obiektu
1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Toruniu
Wydział Kontroli Płatników Składek

ROK 2011
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
dot. stan sanitarno – higieniczny obiektu
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
dot. 1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

ROK 2010
4. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
Dział Kontroli Podatkowej
dot. Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim VAT za miesiąc maj 2010 rok.
3. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Dyrekcja Generalna – Warszawa
dot. Prawidłowość rozliczeń ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, dokonywanych przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, począwszy od 1. 09. 2010 r.
2. Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy – Bydgoszcz
dot. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy dot. wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.
1. Urząd Marszałkowski w Toruniu
Wydział Kontroli i Audytu
Wydział Zamówień Publicznych
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dot. Gospodarka finansowa za lata 2007 – 2008 z elementami 2009 r.

ROK 2009
2. Archiwum Państwowe w Toruniu
dot. Kontrola ogólna postępowania z dokumentacją.
1. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
dot. Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim VAT za miesiąc listopad 2008 rok.

ROK 2008
2. Archiwum Państwowe w Toruniu
dot. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Urząd Marszałkowski w Toruniu
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dot. Kontrola dotacji celowej na realizację programu objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007”.

ROK 2007
3. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
dot. Prawidłowość uzyskania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w latach 2004 – 2006.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Toruniu
Wydział Kontroli Płatników Składek I
dot. Prawidłowość, rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
1. Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy – Bydgoszcz
dot. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

ROK 2006
4. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
3. Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dot. Zasady gosp. finansowej.
2. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
dot. Ustalenia faktyczne zawarte w protokole z kontroli doręczonym w dniu 10. 10. 2006 r.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Toruniu
Wydział Kontroli Płatników Składek I
dot. 1. Prawidłowość, rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.
4. Prawidłowość wystawienia zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.Opublikował: Joanna Górko
Publikacja dnia: 28.12.2017
Podpisał: Joanna Górko
Dokument z dnia: 22.12.2017
Dokument oglądany razy: 3 876