bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2018

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
Teatr im. Wilama Horzycy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d pkt 1.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, iż udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą:
UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TEATRALNYM KONTAKT 2018
i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
1. Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny
2. Theater Basel
3. Teatr im. Maxima Gorkiego
4. Szkoła Sztuki Dramatycznej
5. Teatr Ludowy
6. Teatr. Doc
7. Dialogue Dance
8. Les ballets C de la B
9. Hautaktion
10. Ryski Rosyjski Teatr im. Michaiła CzechowaOpublikował: Joanna Górko
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Joanna Górko
Dokument z dnia: 18.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 899