bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2017

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
Teatr im. Wilama Horzycy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d pkt 1.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, iż
udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą:
UDZIAŁ W FESTIWALU DEBIUTANTÓW PIERWSZY KONTAKT 2017
i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
1. Teatr im. Wandy Siemaszkowej
2. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniowskiego
3. Teatr im. Jana Kochanowskiego/ Teatr Współczesny
4. Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
5. Teatr im. Stefana Żeromskiego
6. Teatr Polski w Poznaniu
7. Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
8. Teatr im. Jana Kochanowskiego
9. Kolektyw SupernovaOpublikował: Joanna Górko
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Joanna Górko
Dokument z dnia: 18.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 533