bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

Zamówienie publiczne - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 167266 -2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Crazy Blood, w reżyserii Nurkan
Erpulat, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
KONTAKT

Numer ogłoszenia: 167198 -2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Scorched, w reżyserii Alize
Zandwijk, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
KONTAKT

Numer ogłoszenia: 165074 -2012; data zamieszczenia: 21.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Ruins, w reżyserii Cyrila Vytoptova,
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT

Numer ogłoszenia: 163170 - 2012; data zamieszczenia: 20.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Le Chagrin des ogres, w reżyserii
Fabrice Murgia, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
KONTAKT

Numer ogłoszenia: 163150 -2012; data zamieszczenia: 19.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Romania! Kiss me, w reżyserii
Davida Schwartza, w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego KONTAKT

Numer ogłoszenia: 160032 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Muck, w reżyserii Bela Pinter, w
ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT

Numer ogłoszenia: 159924 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. The Lower depths, w reżyserii
Oskarasa Korsunovasa, w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego KONTAKT

Numer ogłoszenia: 158586 -2012; data zamieszczenia: 16.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Black Milk, w reżyserii Alvisa
Hermanisa, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
KONTAKT

Numer ogłoszenia: 158474-2012; data zamieszczenia: 16.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Man of Valour, w reżyserii Annie
Ryan, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT

Numer ogłoszenia: 158066-2012; data zamieszczenia: 16.05.2012

Zamówienie publiczne - zamówienia z wolnej ręki

Toruń: Wystawienie spektaklu pt. Utwór o Matce i Ojczyźnie, w
reżyserii Jana Klaty, w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego KONTAKT

Numer ogłoszenia: 159346 -2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

Zamówienia publiczne - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Świadczenie usług hotelowych dla gości i członków zespołów teatralnych Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt 2012 zgodnie z ogólnymi warunkami umowy odrębnymi dla każdej z części

Nr ogłoszenia: 142934 - 2012; data zamieszczenia: 7.05.2012 r.Opublikował: Joanna Górko
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Danuta Frąszczak - Gozdek
Dokument z dnia: 23.05.2016
Dokument oglądany razy: 15 761