bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: protokół z otwarcia ofert

Rok 2019

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 09 lipca 2019 roku

Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i blacharsko-dekarskich zabezpieczających obiekt zabytkowy-budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Ogłoszenie nr 571724- N-2019 z dnia 10 lipca 2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie T-3.1/PN/07/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 09 lipca 2019 roku

„Przebudowa zintegrowanego stanowiska obsługi oświetlenia i akustyki na widowni parteru i renowacja podłogi sceny oraz malowanie komina w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.

Ogłoszenie nr 571400-N-2019 z dnia 09 lipca 2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie T-3/PN/07/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a - rys. projektowyy 1

Załącznik nr 1a - rys. projektowy 2

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 27 maja 2019 roku:

"Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i blacharsko-dekarskich zabezpieczających obiekt zabytkowy-budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


Ogłoszenie nr 552299-N-2019 z dnia 27 maja 2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr T-2/PN/05/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3ado SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 09 maja 2019 roku:

"Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i blacharsko-dekarskich zabezpieczających obiekt zabytkowy-budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

Ogłoszenie nr 545578-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr T-1/PN/05/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3ado SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZOpublikował: Joanna Górko
Publikacja dnia: 11.07.2019
Podpisał: Andrzej Churski
Dokument z dnia: 10.07.2019
Dokument oglądany razy: 2 093