bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2019

Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe ADM/1669/1/2019 z dnia 22 listopada 2019 roky

Wartość zamówienia: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust 8

Nazwa zamówienia: „Naprawy tynków i blacharki elewacji frontowej budynku Teatru im. Wilama Horzycy przy Placu Teatralnym 1 w Toruniu”.

18 grudnia 2019 - ZAWIADOMIENIE

12 grudnia 2019 - ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W POSTĘPOWANIU "NAPRAWY TYNKÓW I BLACHARKI ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU TEATRU IM. WILAMA HORZYCY PRZY PLACU TEATRALNYM 1 W TORUNIU", PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA FIRMY JAWOR SP. ZO.O. , UL. CHROBREGO 121 87-100 TORUŃ.

06 grudnia 2019 - ZAWIADOMIENIE

SIWZ

Zał. nr 1 Oferta

Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług

Zał. nr 5 Wykaz osób

Zał. nr 6 Wzór umowy

Zał. nr 7 Oświadczenie

Zał. nr 8 Oświadczenie

Zał. nr 9 RODO

Załączniki nr 10

Spis treści i opis

Projekt i fotografie

Elewacja frontowa

Dach 1

Dach 2

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 09 lipca 2019 roku

„Przebudowa zintegrowanego stanowiska obsługi oświetlenia i akustyki na widowni parteru i renowacja podłogi sceny oraz malowanie komina w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.

Informacja z otwarcia ofert

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 09 lipca 2019 roku

Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i blacharsko-dekarskich zabezpieczających obiekt zabytkowy-budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Protokół z otwarcia ofert

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 09 lipca 2019 roku

Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i blacharsko-dekarskich zabezpieczających obiekt zabytkowy-budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Ogłoszenie nr 571724- N-2019 z dnia 10 lipca 2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie T-3.1/PN/07/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 09 lipca 2019 roku

„Przebudowa zintegrowanego stanowiska obsługi oświetlenia i akustyki na widowni parteru i renowacja podłogi sceny oraz malowanie komina w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.

Ogłoszenie nr 571400-N-2019 z dnia 09 lipca 2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie T-3/PN/07/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a - rys. projektowyy 1

Załącznik nr 1a - rys. projektowy 2

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 27 maja 2019 roku:

"Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i blacharsko-dekarskich zabezpieczających obiekt zabytkowy-budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


Ogłoszenie nr 552299-N-2019 z dnia 27 maja 2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr T-2/PN/05/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3ado SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony z dnia 09 maja 2019 roku:

"Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i blacharsko-dekarskich zabezpieczających obiekt zabytkowy-budynek główny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

Ogłoszenie nr 545578-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr T-1/PN/05/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3ado SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZOpublikował: Joanna Górko
Publikacja dnia: 19.12.2019
Podpisał: Andrzej Churski
Dokument z dnia: 19.12.2019
Dokument oglądany razy: 8 166